igielda24.pl

Kupno i Sprzedaż Walut

Czy warto wysyłać pieniądze za granice za pośrednictwem kantoru internetowego?

Z każdym kolejnym rokiem Polacy wysyłają coraz więcej środków za granicę. Duża część z nich to przelewy do krajów Europy. Coraz częściej zdarzają się również transakcje skierowane do bardziej egzotycznych państw.

Najlepszym przykładem może być rosnące zainteresowanie zakupem samochodów w Kanadzie, czy USA. Sporą popularnością cieszą się również nieruchomości w Azji, czy Ameryce Południowej.

Sprawdziliśmy dla Was jak wygląda usługa przelewu zagranicznego w jednym z czołowych kantorów internetowych – www.dobrykantor.pl

Ile zapłacimy za przelew?

Usługa przekazów zagranicznych w opisywanej przez nas ofercie ma proste zasady rozliczeń. W przeciwieństwie do cenników stosowanych przez banki nie polega na procentowym obliczaniu należności. Jeśli chcemy przelać walutę euro do któregokolwiek z krajów należących do europejskiej strefy gospodarczej, zapłacimy jedynie 5 złotych. Przekaz w każdej innej walucie do dowolnego miejsca na świecie będzie nas kosztował 10 złotych. Kwoty te są stałe i niezależne od przesyłanej sumy. Warto wspomnieć, że opcja kosztowa, w jakiej są realizowane transfery (SHA) polega na tym, że koszty pokrywają solidarnie obie strony przelewu. Jeśli pojawia się jakiekolwiek koszty w banku odbiorcy — zostaną one pobrane z kwoty przekazu.

Jak długo idzie przelew zagraniczny wysłany z kantoru internetowego?

Czas realizacji nie różni się niczym od bankowego. Ponownie znaczenie ma rodzaj wysyłanej waluty i miejsce docelowe. W przypadku euro i krajów należących do UE czas oczekiwania to D+1 (gdzie D oznacza dzień, w którym składamy dyspozycję, a cyfra odpowiada ilości dni roboczych następujących po nim). Inaczej mówić jedli zlecimy przelew we wtorek, powinien on dotrzeć do końca dnia w środę. Warto pamiętać, że kantor internetowy i banki nie pracują jednak całą dobę i jeśli zlecimy nasza dyspozycje po godzinach pracy, zostanie ona zarejestrowana dopiero w następnym dniu roboczym. Czyli jeśli zlecimy przelew we wtorek o godzinie 20-ej, to jako dzień złożenia dyspozycji musimy przyjąć środę, a środki dotrą do odbiorcy dopiero w czwartek. W przypadku innych walut i krajów czas oczekiwania na zaksięgowanie pieniędzy to D+2.

Jakich danych potrzebujemy do wysłania przekazu?

Przede wszystkim numeru konta odbiorcy, a oprócz tego numeru SWIFT jego banku. Jest to oznaczenie, które pozwala zidentyfikować dany bank w międzynarodowym systemie rozliczeniowym.

Nie mniej ważne będą dane odbiorcy. Ważne, żeby były zgodne z danymi, które są przypisane do konta, na które przelewamy środki. W przypadku przelewów międzynarodowych dane z przelewów są weryfikowane i nawet źle postawiony przecinek może zadecydować o tym, czy przelew dotrze, czy zostanie zwrócony do nadawcy, co zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Nie mniej ważny jest tytuł operacji. Pamiętajmy, że przekaz wykonany przez kantor internetowy nie dotrze do odbiorcy z naszego konta (jako nadawca będzie widniał kantor), dlatego warto w tytule opisać od kogo i za co jest płatność.

Podsumowując operacja przekazania środków na zagraniczne konto za pośrednictwem kantoru internetowego, nie różni się zbytnio od adekwatnej transakcji zrealizowanej w banku. Znacząco różnią się natomiast koszty z nią związane. Po pierwsze wysyłaną walutę kupimy znacznie taniej, po drugie opłata za przelew zagraniczny jest również znacznie niższa.