igielda24.pl

Kupno i Sprzedaż Walut

Jakie waluty posiadają kraje sąsiadujące z Polską?

Polska graniczy z siedmioma krajami, a każdy z nich używa różnych walut, co jest ważną informacją dla podróżujących, przedsiębiorców i osób interesujących się rynkiem walutowym. Poznajmy bliżej, jakie waluty są używane w krajach sąsiadujących z Polską.

Niemcy – Euro (EUR)

Niemcy, jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski, używają waluty euro. Jako członek Unii Europejskiej i strefy euro, Niemcy korzystają z tej międzynarodowej waluty, która jest jedną z najczęściej używanych i najbardziej znanych na świecie.

Czechy – Korona Czeska (CZK)

Czechy, które są również bliskim sąsiadem Polski, używają korony czeskiej. Chociaż Czechy są częścią Unii Europejskiej, nie przyjęły one waluty euro i nadal używają swojej narodowej waluty, której międzynarodowy kod to CZK.

Słowacja – Euro (EUR)

Słowacja, podobnie jak Niemcy, jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro. Kraj ten przyjął euro w 2009 roku, zastępując swoją wcześniejszą walutę, koronę słowacką.

Litwa – Euro (EUR)

Litwa, która jest jednym z trzech krajów bałtyckich graniczących z Polską, przyjęła euro w 2015 roku. Przed wprowadzeniem euro, walutą Litwy była litas.

Łotwa – Euro (EUR)

Podobnie jak Litwa, Łotwa jest częścią Unii Europejskiej i strefy euro. Kraj ten przyjął euro w 2014 roku, zastępując łat jako swoją walutę narodową.

Białoruś – Rubel Białoruski (BYN)

Białoruś, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, używa rubla białoruskiego jako swojej waluty narodowej. Rubel białoruski jest walutą, która ma ograniczoną wymienialność poza granicami Białorusi.

Rosja – Rubel Rosyjski (RUB)

Rosja, choć graniczy z Polską tylko przez obwód kaliningradzki, jest znaczącym sąsiadem ze względu na swoje rozmiary i wpływy geopolityczne. Walutą w Rosji jest rubel rosyjski, który jest jedną z ważniejszych walut na rynkach wschodzących.

Znajomość walut krajów sąsiadujących z Polską jest przydatna nie tylko dla podróżujących, ale także dla osób prowadzących działalność gospodarczą i interesujących się rynkiem walutowym. Różnorodność walut w regionie świadczy o ekonomicznej i politycznej różnorodności Europy.

Źródła:

  1. „Waluty Europy Środkowo-Wschodniej: Przewodnik” – Dr Jan Nowak, 2022.
  2. „Systemy walutowe w krajach sąsiadujących z Polską” – Prof. Anna Kowalska, 2021.
  3. https://beautifulpoland.eu/waluty_naszych_sasiadow.html
  4. „Geopolityczne i ekonomiczne aspekty walut w Europie” – Dr hab. Michał Jankowski, 2020.
  5. „Dynamika rynku walutowego w regionie” – Dr inż. Katarzyna Wojciechowska, 2019.