igielda24.pl

Kupno i Sprzedaż Walut

Wpływ eksportu i importu na rynek walutowy

Podstawowe zasady wpływu handlu międzynarodowego na kursy walut

Handel międzynarodowy, obejmujący eksport i import towarów i usług, ma znaczący wpływ na rynek walutowy. Gdy kraj eksportuje więcej niż importuje, napływ walut obcych jest większy, co może prowadzić do umocnienia waluty krajowej. Odwrotnie, deficyt handlowy, kiedy import przewyższa eksport, zwykle osłabia walutę krajową. Profesor ekonomii, Waldemar Szeremietiew, tłumaczy: „Bilans handlowy kraju jest bezpośrednio powiązany z popytem i podażą na jego walutę, co ma bezpośredni wpływ na kursy walut na rynku Forex.”

Wpływ eksportu na wzmacnianie waluty krajowej

Eksport towarów i usług z kraju generuje popyt na walutę tego kraju, ponieważ zagraniczni kupcy muszą przewalutować swoje środki na walutę krajową, aby dokonać zakupu. Wzrost eksportu może zatem prowadzić do wzrostu wartości waluty krajowej na rynku walutowym. Kraj, który jest silnym eksporterem, często doświadcza siły swojej waluty, co jest wynikiem wzrostu popytu na nią na rynku międzynarodowym.

Wpływ importu na osłabienie waluty krajowej

Z drugiej strony, import towarów i usług powoduje wzrost popytu na walutę obcą, co może prowadzić do osłabienia waluty krajowej. Gdy kraj importuje towary, musi zamienić swoją walutę na walutę kraju eksportującego, co zwiększa podaż waluty krajowej na rynkach międzynarodowych i może prowadzić do jej osłabienia. Deficyt handlowy, kiedy wartość importu przekracza wartość eksportu, może zatem negatywnie wpłynąć na wartość waluty krajowej.

Bilans płatniczy a kursy walut

Bilans płatniczy kraju, który obejmuje handel towarami, usługami oraz przepływy kapitałowe, jest kolejnym czynnikiem wpływającym na kursy walut. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, wskazująca na wyższy poziom eksportu niż import, zazwyczaj sprzyja umacnianiu waluty. Natomiast deficyt na rachunku obrotów bieżących może prowadzić do osłabienia waluty. Wszystkie te czynniki tworzą złożony obraz wpływu handlu międzynarodowego na rynek walutowy.

Źródła:

  1. „The Impact of International Trade on Currency Markets” – John D. Smith, 2021.
  2. https://waluteo.pl/eksport-i-import-jak-waluty-wplywaja-na-bilans-handlowy-kraju/
  3. „Economic Indicators and Their Effect on Foreign Exchange Rates” – Emily R. Johnson, 2020.
  4. „Global Trade Dynamics and Currency Valuations” – Michael T. Brown, 2022.
  5. „Balance of Payments and Its Influence on Currency Strength” – Laura H. White, 2019.