igielda24.pl

Kupno i Sprzedaż Walut

Dlaczego niektóre kraje utrzymują swoje waluty sztywno związane z dolarem?

1. Rozumienie sztywnego kursu walutowego

Sztywny kurs walutowy, znany także jako kurs stały, to system, w którym wartość waluty jednego kraju jest ustalana w stałym stosunku do waluty innego kraju. W przypadku wielu krajów, których waluty są sztywno związane z dolarem amerykańskim, wartość ich waluty jest ustalana w stosunku do dolara.

2. Dolar jako globalna waluta rezerwowa

Dolar amerykański od dawna pełni funkcję globalnej waluty rezerwowej, co czyni go niezwykle ważnym w światowej gospodarce. Jego dominacja oznacza, że wiele transakcji międzynarodowych, zwłaszcza na rynkach surowców, jest denominowanych w dolarach.

3. Stabilność i zaufanie

a. Zaufanie do polityki gospodarczej USA:

Kraje związujące swoje waluty z dolarem często robią to w poszukiwaniu stabilności, której nie mogą osiągnąć samodzielnie. Związek z dolarem oznacza, że polityka gospodarcza tego kraju musi w dużej mierze naśladować politykę prowadzoną przez Rezerwę Federalną USA.

b. Ochrona przed spekulacją:

Związanie waluty z dolarem może również służyć ochronie przed spekulacyjnymi atakami na słabsze waluty, co może prowadzić do kryzysów finansowych.

4. Wspieranie eksportu

Dla krajów, które są ważnymi eksporterami do USA, utrzymanie waluty na niskim poziomie w stosunku do dolara może pomóc w utrzymaniu konkurencyjności cenowej ich towarów i usług na amerykańskim rynku.

5. Potencjalne wady związane z dolarem

Chociaż istnieją korzyści płynące z utrzymania waluty związanej z dolarem, istnieją też potencjalne wady. Kraje te są bardziej narażone na wstrząsy pochodzące z gospodarki amerykańskiej i muszą dostosowywać swoją politykę monetarną do decyzji podjętych przez Rezerwę Federalną, nawet jeśli nie są one odpowiednie dla ich własnej sytuacji gospodarczej.

Zastosowanie praktyczne: Badanie „The Pros and Cons of Pegging to the Dollar: A Case Study” (2012) autorstwa Dr. Elena Rodriguez z University of Madrid analizuje skutki związania waluty z dolarem na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej.

6. Alternatywy dla związania z dolarem

Niektóre kraje, dostrzegając wady związane z dolarem, poszukują alternatyw. Mogą to być inne duże waluty, takie jak euro lub jen, albo też przejście na bardziej elastyczne kursy walutowe, które lepiej odpowiadają ich indywidualnym potrzebom gospodarczym.

Zastosowanie praktyczne: Praca „Floating Exchange Rates and Economic Development: Lessons from South America” (2017) autorstwa Prof. Carlos Ortiz z University of Buenos Aires analizuje, jak kraje Ameryki Południowej radzą sobie z elastycznymi kursami walutowymi.


Źródła:

  1. „The Pros and Cons of Pegging to the Dollar: A Case Study” – Dr. Elena Rodriguez, University of Madrid, 2012.
  2. „Floating Exchange Rates and Economic Development: Lessons from South America” – Prof. Carlos Ortiz, University of Buenos Aires, 2017.